Pirmos programos variantai:

1. Parašykite programą, kuri leidžia įvesti eilutę žodžių, atskirtų tarpais ir atspausdina šių žodžių ilgius;
       Pvz.: įvedus asd oprutp paoiujk turi atspausdinti 3 6 7
2. Parašykite programą, kuri įvestoje simbolių eilutėje mažąsias raides pakeičia didžiosiomis ir atspausdina eilutės ilgį;
       Pvz.: įvedus abSDGasR turi atspausdinti ABSDGASR (ilgis 8)
3. Parašykite programą, kuri įvestoje simbolių eilutėje didžiąsias raides pakeičia mažosiomis ir atspausdina eilutės ilgį;
       Pvz.: įvedus abSDGasR turi atspausdinti absdgasr (ilgis 8)
4. Parašykite programą, kuri įvestoje simbolių eilutėje mažąsias raides pakeičia didžiosiomis, o didžiąsias mažosiomis ir atspausdina eilutės ilgį;
       Pvz.: įvedus abSDGasR turi atspausdinti ABsdgASr (ilgis 8)
5. Parašykite programą, kuri įvestą simbolių eilutę atspausdina atvirkščiai ir atspausdina eilutės ilgį;
       Pvz.: įvedus abSDGasR turi atspausdinti RsaGDSba (ilgis 8)
6. Parašykite programą, kuri atspausdina įvestos simbolių eilutės ASCII kodus dešimtainiu pavidalu;
       Pvz.: įvedus abC1 turi atspausdinti 97 98 67 49
7. Parašykite programą, kuri atspausdina įvestos simbolių eilutės ASCII kodus šešioliktainiu pavidalu;
       Pvz.: įvedus abC1 turi atspausdinti 61 62 43 31
8. Parašykite programą, kuri atspausdina įvestos simbolių eilutės ASCII kodus aštuntainiu pavidalu;
       Pvz.: įvedus abC1 turi atspausdinti 141 142 103 61
9. Parašykite programą, kuri atspausdina įvestos simbolių eilutės ASCII kodus dvejetainiu pavidalu;
       Pvz.: įvedus abC1 turi atspausdinti 1100001 1100010 1000011 110001
10. Parašykite programą, kuri įvestoje simbolių eilutėje visus tarpo simbolius pakeičia prieš juos esančiais simboliais ir atspausdina tarpų skaičių;
       Pvz.: įvedus aeas lfg jli l kj1 asd turi atspausdinti aeasslfggjliillkj1lasd (tarpu 5)
11. Parašykite programą, kuri įvestoje simbolių eilutėje visus tarpo simbolius pakeičia po jų esančiais simboliais ir atspausdina tarpų skaičių;
       Pvz.: įvedus aeas lfg jli l kj1 asd turi atspausdinti aeasllfgjjlillkkj1aasd (tarpu 5)
12. Parašykite programą, kuri įvestoje simbolių eilutėje visus tarpo simbolius pakeičia skaitmenimis nuo 0 iki 9 ir atspausdina tarpų skaičių;
       Pvz.: įvedus aeas lfg jli l kj1 asd turi atspausdinti aeas0lfg1jli2l3kj14asd (tarpu 5)
13. Parašykite programą, kuri įvestą dešimtainį skaičių užrašo dvejetainiu pavidalu. Laikoma, kad skaičiai (dešintainiu pavidalu) yra nuo 0 iki 65535;
       Pvz.: įvedus 123 turi atspausdinti 1111011
14. Parašykite programą, kuri įvestą dešimtainį skaičių užrašo aštuntainiu pavidalu. Laikoma, kad skaičiai (dešintainiu pavidalu) yra nuo 0 iki 65535;
       Pvz.: įvedus 123 turi atspausdinti 173
15. Parašykite programą, kuri įvestą dešimtainį skaičių užrašo šešioliktainiu pavidalu. Laikoma, kad skaičiai (dešintainiu pavidalu) yra nuo 0 iki 65535;
       Pvz.: įvedus 123 turi atspausdinti 7B
16. Parašykite programą, kuri įvestą dvejetainį skaičių užrašo dešimtainiu pavidalu. Laikoma, kad skaičiai (dešintainiu pavidalu) yra nuo 0 iki 65535;
       Pvz.: įvedus 1111011 turi atspausdinti 123
17. Parašykite programą, kuri įvestą aštuntainį skaičių užrašo dešimtainiu pavidalu. Laikoma, kad skaičiai (dešintainiu pavidalu) yra nuo 0 iki 65535;
       Pvz.: įvedus 173 turi atspausdinti 123
18. Parašykite programą, kuri įvestą šešioliktainį skaičių užrašo dešimtainiu pavidalu. Laikoma, kad skaičiai (dešintainiu pavidalu) yra nuo 0 iki 65535;
       Pvz.: įvedus 7B turi atspausdinti 123
19. Parašykite programą, kuri įvestą ilgą šešioliktainį skaičių užrašo dvejetainiu pavidalu;
       Pvz.: įvedus A15F turi atspausdinti 1010 0001 0101 1111
20. Parašykite programą, kuri įvestą ilgą aštuntainį skaičių užrašo dvejetainiu pavidalu;
       Pvz.: įvedus 7153 turi atspausdinti 111 001 101 011
21. Parašykite programą, kuri atspausdina skaitmenų kiekį įvestoje simbolių eilutėje;
       Pvz.: įvedus asd122ADt8 turi atspausdinti 4
22. Parašykite programą, kuri atspausdina didžiųjų raidžių kiekį įvestoje simbolių eilutėje;
       Pvz.: įvedus asd122ADt8 turi atspausdinti 2
23. Parašykite programą, kuri atspausdina mažųjų raidžių kiekį įvestoje simbolių eilutėje;
       Pvz.: įvedus asd122ADt8 turi atspausdinti 4
24. Parašykite programą, kuri atspausdina raidžių kiekį įvestoje simbolių eilutėje;
       Pvz.: įvedus asd122ADt8 turi atspausdinti 6
25. Parašykite programą, kuri atspausdina tarpų pozicijas įvestoje simbolių eilutėje;
       Pvz.: įvedus asl A1p3i DI iiO turi atspausdinti 4 10 13
26. Parašykite programą, kuri atspausdina skaitmenų pozicijas įvestoje simbolių eilutėje;
       Pvz.: įvedus asl A1p3i DI iiO turi atspausdinti 6 8
27. Parašykite programą, kuri atspausdina mažųjų raidžių pozicijas įvestoje simbolių eilutėje;
       Pvz.: įvedus asl A1p3i DI iiO turi atspausdinti 1 2 3 7 9 14 15
28. Parašykite programą, kuri atspausdina didžiųjų raidžių pozicijas įvestoje simbolių eilutėje;
       Pvz.: įvedus asl A1p3i DI iiO turi atspausdinti 5 11 12 16
29. Parašykite programą, kuri įvestoje simbolių eilutėje skaitmenis pakeičia žodžiais ir atspausdina eilutės ilgį;
       Pvz.: įvedus aslA1p3i turi atspausdinti aslAvienasptrysi (ilgis 8)
30. Parašykite programą, kuri įvestą simbolių eilutę suskaido žodžiais ir atspausdina eilutės ilgį;
       Pvz.: įvedus asl A1p3i DI iiO turi atspausdinti
                       
asl
                        A1p3i
                        DI
                        iiO
                        (ilgis 16)


Atnaujinta: 2008 09 08